ἄθρας

ἄθρας
Grammatical information: m.\/f.?
Meaning: ἅρμα. `Ρόδιοι H.
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Generally compared with Skt. vandhúra- m. `wagon-seat' taken as wicker basket tied upon the wagon, and connected with NHG winden etc. (Pok. 1148) as IE u̯endʰ- : u̯n̥dʰ- (\> gr. [F]αθ-). Lidén Streitberg-Festgabe 227. But the formation of the Sanskrit word is unclear (KEWA 3, 143), and the root is hardly attested outside Germanic. - Bănăt̨eanu REIE 3, 149 calls it Anatolian. - Connection with κάνναθρον is improbable.
Page in Frisk: 1,29

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • κάναθρον — και κάνναθρον / κάναθρον και κάνναθρον, τὸ (Α) ξύλινη άμαξα που έχει θόλο πλεγμένο από καλάμια ή λυγαριά. [ΕΤΥΜΟΛ. < κάννα «καλάμι» + κατάλ. θρον δηλωτική τού οργάνου (πρβλ. θορύβη θρον, φόρε θρον). Κατ άλλη άποψη, πρόκειται για σύνθ. με β… …   Dictionary of Greek

  • u̯endh-1 —     u̯endh 1     English meaning: to turn, wind, plait     Deutsche Übersetzung: “drehen, winden, wenden, flechten”     Material: O.Ind. vandhura m. “Wagensitz”, originally “Wagenkorb” (from netting), Arm. gind “ring”, gndak ort”oy “ vine layer,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.